Welkom bij de RUD Limburg-Noord

De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord bestaat sinds 1 januari 2013. Met als doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke kwaliteit van onze leefomgeving. De RUD ontwikkelt en levert hiervoor kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het in eerste instantie voornamelijk om taken op het gebied van milieu. 
Het werkgebied omvat heel Noord- en Midden-Limburg.
 

Cookie-instellingen