WAT is de RUD LIMBURG-NOORD

Coƶrdinatiecentrum RUD-LN 01-01-2018 13494 keer bekeken

De RUD is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin alle 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg op inhoud en beleid samenwerken.

De precieze reikwijdte van de samenwerking wordt vastgesteld en zonodig bijgesteld door het algemeen bestuur (AB) in samenspraak met de bestuursorganen van de partners.

De missie van onze RUD is tweeledig. Enerzijds is het streven om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (de zogenoemde VTH-taken). Anderzijds wordt beoogd de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving zo optimaal mogelijk te houden.
Daarbij ligt de focus van de RUD hoofdzakelijk op het zicht en grip hebben op risicovolle inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit.
De RUD verwezenlijkt zijn doel en missie door - binnen de wettelijke kaders - een professionele uitvoering van VTH-taken te waarborgen. Tevens wordt een slimme bundeling van capaciteit en deskundigheid nagestreefd, gebruikmakend van de nieuwste technologieƫn op het vlak van informatievoorziening en communicatie. De RUD werkt hierbij nauw samen met de ketenpartners.

<terug naar homepage>

Cookie-instellingen